Парламентът прекрати предсрочно мандата на Карина Караиванова като председател на Комисията за финансов надзор /КФН/. В гласуването участваха 124 депутати, от които 113 бяха "за", 3 - "против", а 8 се въздържаха.

От 1 март тази година Иванова ще е представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/.

Депутатите приеха правила за избор на нов председател на КФН. Предложения ще се правят от народни представители или парламентарни групи в седемдневен срок от днес. Допуснатите кандидати ще бъдат изслушани в Комисията по бюджет и финанси. Изборът ще бъде направен в пленарно заседание на Народното събрание.