През периода януари - ноември 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 53 758.2 млн. лв., което е с 3.7 на сто повече в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През ноември 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 5 050.2 млн. лв. и намалява с 0.5 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - ноември 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 56 324.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 2.9 на сто по-малко спрямо същия период на 2018 година. През ноември 2019 г. общият внос на стоки намалява с 8.9 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 163.6 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2019 г. и е на стойност 2 566.7 млн. лева. През ноември 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 113.4 млн. лева.

През периода януари - ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.5 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 17 549.7 млн. лева. През ноември 2019 г. износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.5 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 522.8 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2019 г. намалява с 12.5 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 18 507.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. През ноември 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 29.7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 458.7 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2019 г. е отрицателно и е в размер на 957.6 млн. лева. През ноември 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е положително и е на стойност 64.1 млн. лева.