Линията на бедност ще се изчислява по друга методика от 2020 г. Тя, освен това, ще се прилага и при изчисляването на месечното подпомагане за хора с увреждания, съобщава Инвестор.

Промяната се предлага от Министерството на труда и социалната политика. Проектът на методиката и мотивите на вносителя са публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации.

Сега действащата методика за определянето на линията на бедността се основава на статистическото наблюдение на бюджетите на 3020 домакинства. Новата методика ще се базира на статистическото наблюдение на бюджетите и условията на живот на 8200 домакинства, става ясно от мотивите на Министерството за промяната.

Ведомството ще следи и повече източници на данни - Националната агенция за приходите (НАП), Националният осигурителен институт (НОИ), Агенцията за социално подпомагане (АСП). Ще се предоставят и индивидуални данни за социалните трансфери за участващите в извадката на изследването.

Линията на бедност се предвижда да се индексира с инфлацията за малката потребителска кошница, както и с коригиращ коефициент. Така се отчитат инфлационните процеси през предходната година и се създава гаранция за избягване на възможността за понижаване размера на финансова подкрепа на хората с увреждания, посочват от социалното министерство.

До 2019 г. официалната линия на бедност се използва за аналитични цели, не е обвързана нормативно със социални плащания и се използва при следните плащания от държавата: при предоставянето на хранителни продукти на лица в риск от бедност по Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане; при изплащане на еднократни - великденски или коледни, добавки към пенсиите; при предоставяне на безплатна правна помощ; при предоставяне на помощи при бедствия.

Линията на бедност се прилага и от Община Велико Търново за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Сега действащата методика за определянето на линията на бедност е от 2006 г. и е актуализирана веднъж - през 2007 г., посочват от Министерството на труда и социалната политика. В мотивите се посочва, че тя не отговаря на европейските стандарти, а и социално-икономическите условия в страната са се променили оттогава.

От ведомството подчертават, че линията на бедност е 321 лева според сегашната методика. Според предлагането изменение, обаче, тя би била 351 лева. При този размер под прага са над 1,5 млн. души, което е 22% от населението на страната.