Правителството одобри допълнителен трансфер от 250 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт /НОИ/, съобщиха от пресцентъра на служебния кабинет.

Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 65 000 работници и служители ще запазят работните си места.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други, както и съгласно направените промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

От 12 октомври Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката, придобила популярност като 60 на  40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода август - декември 2021 г. Регламентираната подкрепа е в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г.