Държавните трансфери в подкрепа на домакинствата заради кризата, породена от пандемията, не са ефективни в макроикономически аспект. Това е един от изводите на Съвета по икономически и публични политики, базиран на социологическо проучване и макроикономически анализ, предаде БТА.

Най-оптимистичният вариант за ефекта от подобни трансфери върху брутния вътрешен продукт /БВП/ на България предвижда около 2,5 на сто номинално нарастване на БВП, а ако се добави и инфлационният компонент към него, нарастването става още по-малко, коментираха икономистите на Съвета. Не се очаква да има и ефект върху доходите на българите, защото неравенствата няма да се стопят, но може да се формират грешни нагласи, че държавата ще дава постоянно пари.

Разчетите на икономистите са направени върху проучване на Съвета, базирано на американския модел, за това как българите биха похарчили 1400 лв. помощ за COVID-19 на хора над 18 години, като общата сума е над 8 млрд. лева. Икономистите изтъкнаха, че подобни "хеликоптери пари" няма да имат имат съществен ефект за икономиката ни и за хората.

Данни на социологическо проучване на агенция "Тренд" по поръчка на Съвета, проведено между 13 и 19 април тази година, сред над 1000 души, по метода интервю лице с въпроса: "Ако държавата предостави на човек 1400 лева, какво бихте направили с тези пари?", показват, че най-значителната част анкетираните са посочили, че ще ге изхарчат за ремонти и плащане на задължения по битови сметки /по 28 на сто/. 21 на сто са отговорили, че ще платят задълженията си към банки, 27 на сто биха използвали парите за храна, 13 на сто са казали, че част от средства ще ги дадат на близки, 23 на сто - ще ги спестят, а 25 на сто ще ги вложат в туризъм и почивка, 11 на сто ще инвестират в образование. Едва 2 на сто от респондентите за казали, че ще инвестират парите си в акции и облигации. По декларацията на част от анкетираните, че ще погасят дългове към банки и кредитни институции, икономистите на Съвета са изчислили, че става дума за около 900 млн. лева, което според тях ще доведе до намаляване на процента на лошите кредити с толкова.

От Съвета във връзка с предстоящите избори призоваха българите да бъдат критични към програмите на партиите и да оценяват какви ще се ефектите от тях и да разграничават популистките послания. Икономистите на съвета предупредиха, че раздаването на пари и грантове се прави с политическа цел, зад която се крие фалшив алтруизъм на държавата, а политиците трупат краткосрочни позитиви.