Икономисти представиха Национална стратегия за ускорен икономически растеж и конкурентоспособност на България. Те се надяват, че следващото правителство ще има отношение към бизнес средата и ще положи усилия да се справи с предизвикателствата и да осигури възможности за растеж на икономиката.

Сред основните акценти са проблемите, рисковете и предизвикателствата при управлението на публичните средства, как се харчат парите на хората и какво трябва да се направи, за да бъде страната ни конкурентноспособна.

Според експерта Михаил Кръстев разговорът за икономиката трябва да влезе в политическия дебат, за да успее страната ни да се възстанови от кризата и да започне икономически растеж.

"Трябва да се пренасочат част от подоходните данъци на физическите лица към бюджетите на общините. Към 2021 г. в държавния бюджет са заложени приходи от над 4 млрд. лева по отношение именно на подоходни данъци на физическите лица. Пренасочването дори и на 20% от тези приходи към местните управления, където в крайна сметка хората генерират тези приходи, ще увеличи с над 30% самофинансирането на местните общини", смята Михаил Кръстев.

Икономистът Кузман Илиев отбеляза, че един от основните рискове пред българската икономиката е политическият.

"Ако няма визия и прозрачност, накъде вървим политически? Има голяма опасност кредитният рейтинг, възприятието на чуждестранните инвеститори за България да се влошат изключително много. Всички мерки оттук нататък за дългосрочен и устойчив растеж трябва да са в посока на предлагането, на облекчаването на предприемачите. На създаването на възможност за инвестиции, не за наказания", обясни Кузмен Илиев.

Владимир Сиркаров подчерта, че е нужен закон за частния фалит.

"Това е тема, което е изключително важна за стабилността и на финансовия сектор, но и за преодоляване на казуса свързан с "вечния" длъжник. Нещо, което е важно да бъде направено и през призмата на законодателна инициатива. Също така целенасочените инвестиции в битката срещу неравномерното икономическо развитие."

Никола Филипов посочи, че икономиката е низ от скачени съдове и когато един сектор не работи, това води до проблеми в друга област.

"Намаляването на данъчната и осигурителна тежест е един от нашите основни стълбове за икономическата визия на България. За съжаление дори и в развитите западни икономики виждаме точно обратното - все по-големи публични разходи, все повече и по-тежки регулации, които ще доведат до доста свит икономически растеж."