Отрицателният индекс на БВП от -3,9 на сто у нас през 2020 г. и прогнозният му ръст от 4 на сто за първото тримесечие на 2021 г. показва, че възстановяването на икономиката е близо. Въпреки това съществуват множество предизвикателства, които са в състояние да предизвикат отново рецесия след масовото затваряне на търговските обекти от края на 2020 г. Част от тях са липсата на частно потребление и инвестиции, застой във външната търговия и липсата на доставки и компоненти от Азия и Европа, която блокира производството. Това каза Пламен Димитров, управител на "Кофас България" по време на уебинара на тема "Кофас Бизнес Обзор: Очаква ли се рецесия в българската икономика?", предаде БТА.

Според специалистите по кредитно застраховане, възстановяването от COVID-19 кризата е бавно и неравномерно, а налагането на повече рестриктивни мерки от страна на правителството ще повиши риска от последваща рецесия. Фактор за икономическата обстановка е и броят ваксинирани лица.

Само 0,88 на сто от населението в България е с две поставени дози - по данни за 17 март, което допълнително усложнява възстановяването на бизнес средата и създава политическо и социално напрежение.

"Няма как да отречем, че основният спад в икономическата активност се влияе от секторите, пряко засегнати от коронакризата. Това са най-вече хотелиерството и ресторантьорството, туризмът и транспортът. Предвид влошаващата се обстановка, не се очаква скоро да се върнат към по-сериозно възстановяване", каза Пламен Димитров.

Сред най-рисковите сектори в България за първото тримесечие на 2021 са енергетиката, транспортът и текстилът - въпреки повишените продажби на спортно облекло, производителите на дрехи отчитат спад от 30 на сто за 2020, дървообработването и търговията на автомобили - значително понижение от 37 на сто за 2020 и леко възстановяване през 2021 г. Сравнително устойчиво се развива ИКТ секторът, наред с химическата промишленост. Фармацевтичният сектор продължава да се развива и през 2021 г. след отчетения ръст от 11 на сто през изминалата година.

"Противно на очакванията, броят компании, обявени в несъстоятелност, е по-малък през януари - февруари 2021, отколкото през същия период миналата година. Все още обаче базата за сравнение е сравнително ниска, статистиката не е показателна за реалния брой на фирмите, които са спрели дейност поради значителни проблеми. На практика голяма част от тях се прехвърлят на малоимотни лица", допълни Пламен Димитров.