Над 758 млн. лв. допълнително ще бъдат осигурени за ремонт и изграждане пътища в страната с актуализация на бюджета за 2020 г. Това ще стане с преходните и заключителни разпоредби на бюджета за 2021 г., който е пуснат от Министерството на финансите за обществено обсъждане, съобщи в. "Труд".

49,5 млн. лв. са предвидени за неотложни дейности по укрепване на свлачища. Ще бъдат извършени неотложни дейности на 74 обекта за укрепване на участъци от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачища. Предприемането на спешни мерки и действия, насочени към предотвратяването и ликвидирането на последствията от свлачища с цел опазване на населението е от приоритетно значение, пише в мотивите към законопроекта.

За текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа са заделени допълнително 367 млн. лв. Парите ще отидат за приоритетни пътни участъци, нуждаещи се от спешни аварийно-ремонтни дейности с цел повишаване на пътната безопасност и запазване живота и здравето на участниците в трафика.

За ремонтни дейности по магистралите "Хемус", "Тракия", "Люлин" и "Струма" се предлага да бъдат осигурени още 204,3 млн. лв. За вече извършени неотложни ремонтни дейности трябва да бъдат разплатени 114,3 млн. лв., а още 90 млн. лв. е необходимо да бъдат осигурени за стартирал неотложен превантивен ремонт на компрометиран участък от АМ "Тракия", като договор за изпълнение е сключен с държавната фирма "Автомагистрали" ЕАД.

Още 137,4 млн. лв. са необходими за дейности по проекта за строителство на магистрала "Струма" и за проекта "Модернизация на път I-8 "Калотина-Софийски околовръстен път", пише в мотивите за актуализация на бюджета.

Осигуряването на допълнителните средства за пътищата ще спомогне за повишаване на безопасността на движение и комфорта при пътуването. Освен това изпълнението на проектите за ремонт и изграждане на републиканска пътна мрежа ще допринесе за намаляване на неблагоприятните последици върху икономиката от мерките за ограничаване разпространението на Covid-19, стимулиране на икономиката и запазването на заетостта в сектора, пише в мотивите към законопроекта.