Повишение с 69,54 процента на нощната тарифа за продажба на електрическа енергия за битови нужди - ниско напрежение заявиха от "ЧЕЗ Електро България" АД от следващия регулаторен период - 1 юли 2020 - 30 юни 2021 г.

От дружеството са поискали дневната тарифа да се повиши с 1,48 процента. Заявленията на дружествата в сектор "Електроенергетика" за цените на електроенергията за регулаторния период са публикувани на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

От публикуваните от енергийния регулатор заявления става ясно още, че другите две компании - "ЕВН България Електроснабдяване" АД и Енерго Про, искат пренебрежима промяна - повишението на електроенергията да е под половин процент.

Предложението на "ЕВН е за увеличение на дневната тарифа с 0,01 на сто, а за нощния ток не искат промяна.

От "Енерго-Про Продажби" АД искат цената на дневната и на нощната тарифа да се увеличи с 0,39 процента.

От производителите поскъпване с 3 на сто иска АЕЦ "Козлодуй", а от Националната електрическа компания са изчислили, че токът, произведен от техните ВЕЦ-ове, трябва да е с близо 40% по-скъп.

Електроенергийният системен оператор пък иска с близо една трета по-високи да са таксите за достъп и пренос. Подаването на тези заявления е законово изискване, но не означава, че това ще е поскъпването на тока.

От КЕВР заявиха, че исканията на енергийните дружества ще бъдат разгледани през юни и тогава ще бъде решено дали и каква промяна да има в цените на електроенергията за новия регулаторен период. От регулатора обаче уверяват, че няма да се позволи по-голямо увеличение на цената на електроенергия. Максималното увеличение на тока от юли може да в рамките на инфлацията.