Нивото на предприемачеството за 2018/2019 г. у нас расте. Процентът на българите, които решават и се заемат със собствен бизнес, е 6 на сто, най-високото ниво от 2015 г. насам. Това показва третият национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България за 2017/18 - 2018/19, съобщиха изследователите.

България се намира на предни места по отношение на установен бизнес над 3.5 г. в класацията на страните, наблюдавани от GEM и вече може да се похвали със зрели предприемачи, с добър потенциал за развитие и подкрепа на предприемаческата екосистема, се изтъква в прессъобщението. Въпреки нарастването на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) в България, нивото остава сред най-ниските в света.

В България има повече мъже предприемачи, отколкото жени, което нарежда страната по-близо до ресурсно обусловените, отколкото до инвестиционно и иновационно обусловените икономики.

Делът на хората, които планират да се заемат със собствен бизнес, достига най-ниското си ниво през 2018 г. Едва 3,9 на сто от българите възнамеряват да започнат бизнес през следващите три години в сравнение със средно 26 на сто в останалите инвестиционно обусловени икономики.

Негативно влияние оказва и отчетената ниска припознаваемост на възможностите за предприемачество в България (37-39 на сто), като хората не се чувстват по-подготвени да започнат бизнес (19-19.5 на сто) като липсва възходяща динамика. И двата индикатора са значително по-ниски в сравнение със средните нива за сходни групи икономики, както и въобще. Страхът от провал нараства, но по този показател България остава сред добре представящите се икономики.

"Предприемачите в България са все по-информирани и подготвени за рисковете, които поемат, но остават скептични за предприемаческата среда. Сравнително добрата инфраструктура и олекотена бюрократична и данъчна тежест не могат да компенсират впечатлението за неравнопоставеност между определени фирми и всички останали участници в икономиката," смята д-р Венета Андонова, автор на доклада и член на Борда на GEM България и декан на Факултета по администрация на Universidad de Los Andes, Колумбия, автор на статии и книги на тема предприемачество.

За четвърта поредна година се наблюдава превес на ПАНФ в сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на иновации и много малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е предпочитаният сектор за предприемачите в България и достига 49.3 на сто.

България отчита традиционно ниско ниво на интернационализация на ПАНФ - 7.4 на сто за 2018 г., като страната е сред четирите икономики, чийто показател е под 10 на сто, заедно с Полша, Холандия и Испания.

Националните експерти не само в България, но и в Югоизточна Европа намират дефицити в политиките за подкрепа на предприемаческите екосистеми. Експертите дават положителна оценка за определянето на данъчни ставки на България, които не представляват невъзможна тежест за новите и разрастващите се фирми. В допълнение, правителствата в България и региона отделят все по-голямо внимание на необходимостта предприемачеството да бъде национален и регионален приоритет на политиките за растеж.

Глобалният предприемачески мониторинг (GEM) е най-мащабното проучване на предприемачеството в света. GEM България извършва независимо изследване и анализ на предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството, както и поведението и мотивацията на настоящи и бъдещи предприемачи в страната, се отбелязва в прессъобщението. Предприемаческата екосистема е била измерена за първи път в България през 2016 г. на основата на данни от 2015 г.