Чрез Министерството на иновациите и растежа (МИР) до края на годината ще се предоставят 735 милиона лева безвъзмездна помощ на малки и средни фирми, съобщи пред журналисти днес министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. От тях 600 млн. лева са от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това са 5 милиона лева на ден за най-уязвимите фирми в нашата икономика, каза Пулев.

Служебният министър на иновациите и растежа представи пред журналисти екипа си и приоритетите в работата на министерството в подкрепа на българския бизнес по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП), предаде БТА.

От 22 юли е отворена за кандидатстване процедура "Технологична модернизация в МСП" с общ бюджет 260 милиона лева. За включване може да се кандидатства до 21 септември, като вече са подадени 18 предложения. По процедурата ще бъдат подкрепени предприятия в секторите "Преработваща промишленост", ВиК услуги, "Управление на отпадъците", "Творчески индустрии", "Медии", "Далекосъобщения", "Научни изследвания" и други.

Парите са осигурени благодарение на добрата работа на хората от МИР, посочи министър Пулев.

Следващите процедури, свързани с безвъзмездни средства до края на годината по ПВУ, са за решения в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и киберсигурност за малките и средни фирми с очаквано начало от септември, с бюджет от 30,6 млн. лева и подкрепа за 1400 фирми.

МИР ще подпомогне инвестиции за възобновяеми източници на електрическа енергия със съоръжения за локално съхранение (батерии). Очаква се процедурата да бъде обявена до края на годината. Бюджетът й е от 200 млн. лева.

Министерството подготвя и подкрепа за иновативни фирми, получили висока оценка по рамковата програма "Хоризонт 2020" и рамковата програма "Хоризонт Европа". Общият планиран бюджет по тази схема е 118,5 млн. лева.