През март трудовата заетост в САЩ отбеляза най-слабо повишение от есента на 2017 година насам, докато нивото на безработица стабилизира за пореден месец в близо 17-годишното дъно от 4,1%, а растежът на заплащането на труда се ускори спрямо предходния месец. Неселскостопанската трудова заетост се увеличи през март с едва 103 000 работни места, отбелязвайки най-слабо повишение от септември 2017 година, докато осреднените очаквания на финансовите пазари бяха за доста по-добро с около 180 000, показват данни на Министерството на труда. В същото време данните за предходните два месеца претърпяха низходяща ревизия сумарно с 50 000, като тези за януари бяха ревизирани до 176 000 (при предишна оценка за цели 239 000), а тези за февруари претърпяха възходяща ревизия до 326 (при предишна оценка за техен растеж с 313 000). Въпреки по-слабите данни през първите три месеца на настоящата година бяха разкрити средномесечно 202 хиляди нови работни места, което е все още над техния средномесечен растеж със 182 000 през цялата изминала година, когато американската икономика успя да генерира 2,173 млн. нови работни места, съобщава Министерството на труда. Днешните данни сякаш потвърждават, че 2018-а ще се окаже осмата поредна година с растеж на заетостта с най-малко 2 милиона. Това би представлявал едва вторият подобен период след предходния през 90-те години на миналия век, при който водещата световна икономика успя да създаде толкова много работни места за по-продължителен период. Нивото на безработица в САЩ стабилизира през март за шести пореден месец в близо 17-годишното дъно от 4,1% (най-ниско нивото от декември 2000-а година), докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за негово понижение до ключовата бариера от 4 на сто. Трябва да се има предвид, че делът на американците, търсещи работа, или т.нар. “норма на заетост“, се понижи през март до 62,9% от 63,0% през февруари и продължава да се задържа недалеч от 40-годишното дъно от 62,3%, достигнато през септември 2015 година (най-ниско ниво от 1977 година). В частния сектор на американската икономика през март бяха разкрити едва 102 000 работни места (спрямо бомбастичните 320 000 месец по-рано), в държавният сектор бяха наети хиляда нови служители, докато заетостта в промишления сектор нарасна с 22 000, а строителните компании съкратиха 15 000 работни места. Продължаващото затягане на пазара на турда, макар и доста по-слабо от очакваното, е знак, че фирмите все по-трудно намират свежа работна ръка, което пък допринася за по-силно увеличение на заплатите. Средното почасово заплащане на труда в САЩ се увеличи с 8 цента (или повишение с 0,3% спрямо февруари), достигайки 26,82 долара на час. На годишна база растежът на осредненото заплащане на труда се ускори очаквано до 2,7% от 2,6% през февруари. Продължителността на средната работна седмица през март остана без промяна на ниво от 34,5 часа. Днешният смесен доклад е малко вероятно да промени очакванията на Федералния резерв да продължи с политиката си на постепенно повишаване на лихвите ставки. Централната банка на САЩ увеличи федералната фондова лихва с 0,25% на заседанието си през март и прогнозира поне още две повишения до края на 2018 година.