Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. За времето от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са били произведени 45 039 542 мегаватчаса /MWh/ ток, докато от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. те са станали 45 322 254 мегаватчаса, отчитат от ЕСО.

В сравняваните периоди се е повишило и потреблението на ток в страната с 3.06 на сто, сочат цифрите на електроенергийния оператор.В рамките на 2017 г. са били изразходени 39 802 531 мегаватчаса, като през 2016 г. разходът е бил в обем на 38 620 960 MWh.

Данните показват още, че има ръст на участието на базовите централи с 3.46 на сто. Увеличение с 10.14 на сто се отчита и при участието на възобновяемите източници /ВЕИ/ в преносната мрежа, като при тях най-много /с 58.50 на сто/ през 2017 г. се е повишила електроенергията от биомаса.

ВЕИ-ата в разпределителната мрежа през изминалата година отбелязват минимален растеж с 0.11 на сто. През 2017 г. обемът на фотоволтаиците е бил 985 848 мегавата при 1 004 508 MWh през 2016 г.

Цифрите сочат още, че през 2017 г. България е изнесла с 14.00 на сто по-малко ток в сравнение с 2016 г. Участието на водноелектрическите централи /ВЕЦ/ през 2017 г. също е отрицателно. През 2017 г. спадът в сравнение с 2016 г. е значителен - с 24.93 на сто, отчитат от ЕСО.