СЕТА води до премахването на 98% от търговските мита между ЕС и Канада като ограничения има само за някои селскостопански продукти, за които беше договорено запазване на квотния режим. Производителите на 190 защитени търговски марки ще могат да се ползват от закрила на канадския пазар и да се продават под собствените си имена. В този си елемент сметката е безспорна - това са пари, които се прахосват в търговията за безсмислено облагане между някакви обичаини, западни, европейски партньори и после този разход вече ще изчезне. Това е най-видимият пряк ефект. Отношение на България с Канада са ясни - Канада няма как да се класира като най-големия ни основен партньор - нито търговски, нито инвестиционен. Между другото имаме търговски излишък във взаимоотношенията си с Канада, т.е. повече изнасяме, отколкото внасяме. Имаме един пазар от български фирми, които изнасят към канадския пазар за над 90 милиона лева, и целият този пазар подлежи на тези мита, които са обикновено около 10 - 15 %. Безспорно, когато се олекоти една подобна търговия, и то в рамките на около 10% да изчезне едно облагане, това ще позволи на фирмите, които са най-вероятно около 200 на брой и имат вече активни отношения с канадския пазар, да могат да го правят по-лесно. В този смисъл някакъв ръст ще има, но ще има и възможност за други фирми, които досега не са го правили, евентуално също да погледнат към канадския пазар. И към момента има малки фирми, които успяват, но в бъдеще, вероятно ще бъдат повече, коментира в предаването „Преди всички“ старши икономистът от Института за пазарна икономика  Петър Ганев. Освен търговските условия, със СЕТА се урежда и взаимната закрила на инвестициите и на интелектуалната собственост. Споразумението има разпоредби, отнасящи се до околната среда и до риболова. Всички те започнат да действат от днес - 21 септември. Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.