КЕВР утвърди окончателните цени за парно и ток за следващия едногодишен ценови период от 1 юли 2024 г. до 30 юни 2025 г., съобщиха от регулатора. Топлофикационните услуги ще поевтинеят, докато електроенергия ще поскъпне, става ясно от съобщението на КЕВР.

През следващата година цените за парното за битовите клиенти за цялата страна ще бъдат по-ниски средно с 8,47%.

След извършения регулаторен преглед, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи Комисията утвърди за всяко дружество годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1 юли тази година.

За "Топлофикация София" ЕАД утвърдената годишна цена на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 128,25 лв./MWh, за "ЕВН Топлофикация" ЕАД - 127,19 лв./MWh, за "Топлофикация - Плевен" ЕАД - 90,02 лв./MWh, за "Топлофикация - Бургас" ЕАД - 81,77 лв./MWh, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 131,86 лв./MWh, "Топлофикация - Враца" ЕАД - 100,25 лв./MWh, "Топлофикация - ВТ" АД - 128,61 лв./MWh, "Топлофикация-Разград" ЕАД - 131,08 лв./MWh., Топлофикация - Русе" АД - 92,92 лв. /MWh , Топлофикация - Перник" АД - 107,59 лв./MWh, Топлофикация - Сливен" АД - 93,34 лв. /MWh.

Със 7,02% по-малко ще заплащат потребителите на "Топлофикация София" ЕАД. Поевтиняването е по-малко от обявените 30% в заявлението на дружеството, тъй като това би било кръстосано субсидиране между произвежданите топлинна и електрическа енергия и е в нарушение на чл. 31, т.6 от Закона за енергетиката. Това би осигурило по-ниска цена на топлинната енергия за потребителите на "Топлофикация София" ЕАД, за сметка на по-висока цена на електрическата енергия, заплащана от всички потребители в страната, добавя БТА.

В решението на КЕВР надвзетите приходи на дружеството от 199 млн. лв. са приспаднати от премията за електрическа енергия от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за следващия регулаторен период. Ако това не беше направено, тази премия нямаше да е в сегашния размер от 100,99 лв/MWh , а с 265 лева по-висока - около 365 лв./MWh, посочват от КЕВР.

По-ниска със 7,81% е цената за клиентите на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД. В Плевен поевтиняването е с 7,14%, а най-голямо е намалението за "Топлофикация-Бургас" АД - с 14,11 на сто. Във Варна спадът на цената е с 3,74%, във Враца - с 11,35%, във Велико Търново - 2,44%. В Разград намалението е 9,94%, в Русе - 11,98%, в Перник - 7,20%, в Сливен - 10,41%.

 Увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители обаче ще има с 1,77%, се посочва още в съобщението.

За клиентите на "Електрохолд" цената нараства с 3,10%, на ЕВН - с 1,85%, а за клиентите на "Енерго Про" тя намалява с 0,49%. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

С предложеното минимално увеличение цените на електроенергията за битовите потребители у нас остават едни от най-ниските в Европа. Определянето им за период от една година напред създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. През последните 10 години няма друго ценово решение на Комисията, в което промяната на средната цена на електрическата енергия да е била само 1,77%. Увеличението винаги е било по-високо - през 2023 г. то беше 4,7%, през 2022 - 4,3%, посочват от КЕВР.

Средната промяна на цената на електроенергията с 1,77% е значително по-ниска от индекса на инфлация през изминалия едногодишен период, както и от прогнозите за нивото на инфлацията за следващия едногодишен период, се отбелязва още в съобщението.

Преди приемането на ценовото решение, на 13 юни се състоя обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни, посочват от КЕВР.

Решението на КЕВР за цените от 1 юли 2024 г. в сектор "Електроенергетика" е публикувано на сайта на регулатора.