През първото тримесечие на 2024 г. ЕС е внесъл енергийни продукти на стойност 95,5 милиарда евро и в количество - общо 183,8 милиона тона. Сравнено на годишна база - спрямо същото тримесечие на 2023 г., вносът намалява както по стойност (-26,4%), така и в нетна маса (-10,4%). Това съобщи днес Евростат.

Стойността на внесения природен газ в газообразно състояние намалява с 56,8% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същото тримесечие на 2023 г., докато обемът спада с 11,7%. Подобна тенденция се наблюдава при втечнения природен газ, като вносът показва рязък спад в стойност (-54,1%) и по-умерен по обем (-11,4%).

Значителното намаление на стойността отразява спадащите цени на природния газ след скока на пазарните стойности през 2022 г., докато намаляването на количествата трябва да се разглежда в контекста на плана на ЕС за намаляване, където страните от ЕС се ангажираха да свият потреблението си на газ с поне 15%.

Както стойността, така и обемът на внесените нефтени масла остават стабилни спрямо първото тримесечие на 2023 г. (0,4% увеличение на стойността и 0,9% намаление на обема).

Внос на природен газ и петролни продукти в ЕС, 2021 г. - Q1 2024 г.

Графика: Евростат

Подобни тенденции се наблюдават и при разглеждане на средномесечните стойности за първото тримесечие на 2024 г. спрямо средномесечните стойности от предходни години. Средномесечната стойност на внесените нефтени масла през първото тримесечие на 2024 г. е с 1,8% по-ниска от средномесечната през 2023 г., докато обемът намалява с 1,2%. За разлика от това големи понижения са регистрирани при втечнения природен газ - 35,9% спад в стойността и 14,5% намаление в обема; при природния газ в газообразно състояние - 41,3% спад в стойността и 9,8% - в обема.

Норвегия и САЩ - ключови доставчици на енергия

През първото тримесечие на 2024 г. по-голямата част от вноса на нефтени масла в ЕС идва от Съединените щати (17,1%), Норвегия (13,6%) и Казахстан (10,9%).

Почти половината от природния газ в газообразно състояние идва от Норвегия (46,6%). Следва Алжир с 19,7%, пред Русия със 17,3%.

Съединените щати осигуряват почти половината от внесения втечнен природен газ (47,4%), пред Русия (17,7%) и Алжир (9,9%).

Внос на енергийни продукти и доставчиците в ЕС, Q1 2024 г.

Източник: Eurostat