Европейската комисия започва серия от дела за нарушения срещу 21 държави на ЕС за това, че не са успели да приемат реформи на пазара на електроенергия, договорени през 2019 г. Тези реформи са необходими, за да позволят на мрежата да приеме нови възобновяеми и електрически съоръжения, припомня изданието Euractiv.

Определящата енергийна политика на ЕС през 2010 г. беше Пакетът за чиста енергия, който приключи през 2019 г. Реформа на пазарните правила за електроенергия би "позволила на електричеството да се движи свободно до там, където е най-необходимо", каза изпълнителният директор на ЕС по това време, като същевременно подобри благосъстоянието на потребителите.

Правилата имаха за цел да засилят защитата на потребителите и да повишат гъвкавостта на енергийните потоци в Европа и можеха да помогнат за смекчаване на въздействието на енергийната криза от 2022 г. Имаше само един проблем: правилата бяха до голяма степен игнорирани от страните от ЕС.

Според база данни със случаи на нарушение на Комисията, 21 държави-членки на ЕС са преследвани от Комисията за неправилно транспониране на правилата за пазара на електроенергия от 2019 г. в националното законодателство - въпреки че крайният срок изтича на 31 декември 2020 г.

Австрия, една от страните нарушителки, трябва да актуализира своя закон, за да улесни компаниите да купуват енергията си директно от производителите, известно като споразумение за изкупуване на електроенергия (power-purchase agreement (PPA) - което позволява директни кабелни линии от вятърни турбини до фабрики.

"Тази модернизация на операционната система на пазара на електроенергия е спешна и необходима", сподели Кристоф Долна-Грубер, експерт от Австрийската енергийна агенция. Задържанията "ще доведат до ненужни икономически разходи и забавяне на енергийния преход", добави той.

В родната му страна всяко краткосрочно превеждане на правилата в националното законодателство изглежда все по-малко вероятно с предстоящите избори - докато използването на слънчеви панели и електрически превозни средства " се разраства бързо", обясни експертът.

Това може да представлява предизвикателство. Гъвкавите устройства и нарастващото търсене на електроенергия са предизвикателства, които не са предвидени адекватно от първоначалната рамка.

За да придружат трансформацията, "необходими са промени в правилата", казва експертът, което означава "по-голяма интеграция на индустрията, търговията и домакинствата", които се превръщат от чисти потребители на енергия към доставчици и "доставчици на гъвкавост за електромрежата".

И все пак много малко държави са адаптирали правилно правилата, повече от три години след изтичането на крайния срок. Дела срещу държавите Литва, Словения, Ирландия, Малта и Кипър бяха инициирани от Комисията, но прекратени, след като страните показаха, че спазват изискванията.

Междувременно ЕС прие друга реформа на пазара на енергия и обмисля трета през предстоящия мандат.

Има възможност националните законодатели да се окажат, че трябва да транспонират три отделни реформи на пазара на енергия наведнъж.

Лошо момче Румъния

Една страна, която се отличава от останалите, е Румъния. Комисията смята, че страната "нарушава" правилата от 2019 г., за разлика от останалата част от Европа, която е обвинена само в забавено или частично прилагане.

Изправен пред енергийната криза от 2022 г., Букурещ централизира своя пазар на енергия, въведе високи данъчни ставки върху търговията с електроенергия и ограничи цените на дребно.

Тези мерки ще бъдат в сила до 2025 г. Комисията призова страната да спре да ограничава износа на електроенергия.

Тъй като държавите от ЕС се надяват да подобрят свързаността на своите електрически мрежи, за да подобрят ефективността. А по този въпрос остава много да се направи в Букурещ.

България също е включена в списъка на страните, срещу които започва наказателна процедура. Причината е, че има активни случаи на нарушение при частично транспониране на директивата или неуведомяване на ЕК за транспонирането.

3eNews