18 проектантски екипа и архитектурни бюра участват със свои разработки в открития конкурс за проекта «Алея Първа”, съобщават от « Холдинг Варна” АД. В продължение на една седмица от 2 до 6 ноември те ще направят своите презентации пред жури, съставено от 12 архитекти и инженери. Проектите ще бъдат оценявани по строителна себестойност, технически параметри и архитектурно-художествен образ. Победителят в конкурса ще бъде обявен на 12 ноември. Той ще получи 20 000 лв. награда и ще бъде поканен за сключване на договор за проектиране. Класираните на второ и трето място разработки ще получат съответно по 10 000 и 5 000 лв. От « Холдинг Варна” АД съобщават още, че могат да сключват договори и с други участници, които са предложили решения, отговарящи на целта на конкурса. Екипите и бюрата, които ще представят своите разработки, са Студио 99 ЕООД, арх. Лилия Петрова, Архис Проект ООД, арх. Силвио де Понте Конти, Фрибул ЕООД, Никонсулт ЕООД - Владислав Николов, Акант ДЗЗД - Владимир Рачев, Дизарх ООД, Интегра Консулт Проект, Проин Плюс АД, Амфион ЕООД, Павел Янчев, Скица ЕООД, Стефан Добрев - Архитектура и дизайн ЕООД, Сектор Арх ЕООД, Божидар Абаджиев, Студио А4 ЕООД и АБЛ Консулт (Аса Холд ООД и сдружение от предприятия). Председател на журито е зам. кмет на Община Варна арх. Венелин Жечев. Другите оценяващи са главният архитект на Община Варна Петър Йорданов, главният архитект на Столична община Петър Диков, архитектите Георги Минчев - проектант на подробния устройствен план на Приморски парк, Димитър Стефанов - председател на САБ-Варна, Атанас Ковачев - декан на Факултет «Екология и ландшафтна архитектура” към Лесотехнически университет-София, проф. Иван Никифоров - ръководител на екипа, изготвящ проекта за нов общ устройствен план на Община Варна, Марин Митев - представител на «Холдинг Варна” АД, френският урбанист Фредерик Кутон, инженерите Александър Витанов и Людмил Икономов, както и председателят на Обединено гражданско сдружение Игнат Раденков.