Заради протестите на местното население и с оглед на възможността да бъде осигурено общественото спокойствие, в Министерството на енергетиката е получено писмо от "Ватия холдинг" АД, с което информира, че се отказва от упражняване на правата си по концесионния договор към този момент, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 

Днес жителите на селото излязоха на протест заради опасения, че качеството на въздуха ще се влоши, предаде bTV. Кварцовият пясък е с високо съдържание на силициев диоксид. Фините частици от него остават по-дълго във въздуха, отколкото обикновените прахови частици, и продължителното им вдишване може да увреди белите дробове. През 80-те години на миналия век в района се е добивал кварцов пясък, но след това добивът е спрян, а районът е изцяло залесен заради опасността от свлачища.

Концесионният договор за находище "Побит камък" е сключен на 06.02.2007 г., за срок от 20 години. Концесията е била предоставена във връзка с приватизационна сделка на "Ватия" АД - правоприемник на фирма с държавно участие "Ватия" - с. Негушево, уточниха от министерството.

Договорът е влязъл в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор - 8 декември 1998 г. Срокът на договора изтича в края на тази година, като концесионерът е поискал удължаване на този срок, уточниха от енергийното министерство.

Процедурата за удължаване на срока е сходна с тази на предоставяне на нова концесия и при нея трябва да бъдат изпълнени всички законови изисквания, които гарантират защитата на населението и опазването на околната среда.

Министерството на енергетиката е информирало кмета на община Елин Пелин Ивайло Симеонов за намерението на концесионера да се откаже от добива засега. МЕ ще окаже пълно съдействие на местната власт за неутрализиране на възникналия конфликт и намиране на окончателно взаимно приемливо решение, се казва още в съобщението.