Универсалните бизнес системи залагат прогресивно на средства, които осигуряват дигитален режим на съществуване. Мобилните решения генерират неограничени възможности за комуникация и са основен канал за интеракция с потребители. Това, без съмнение, дава нов облик на установените връзки между традиционните организации и техните клиенти.

Бъдещето пред банковата индустрия изисква на първо място тя да има изграден персонализиран подход към клиента и потребителските нужди да бъдат приоритизирани. Релевантни средства за това се предоставят и от внедряване на автоматизирани процеси, които дават по-голяма ефективност, удобство и пестят време на клиента.

Bigbank България е иновативна банка с дигитална стратегия и валидирано онлайн присъствие. Тя e първата изцяло дигитална банка в България. Основана е през 1992 в Тарту, Естония и последните 30 години инвестира в качеството на екипите си и съвременни технологични решения. Следвайки този бизнес модел, Bigbank предлага повече стойност на своите клиенти и стимулира експанзията си на различни европейски пазари.

Bigbank има дългогодишен опит и експертно знание в кредитирането на физически лица, финансовата институция оперира в Естония, Латвия, Литва, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция и България. Освен потребителски кредити банката предлага депозити с отлични лихвени проценти. Последният продукт е особено популярен сред потребителите на Bigbank в Германия, Австрия и Нидерландия. Отскоро депозити се предлагат и от българския клон при най-изгодните финансови условия на текущия пазар и с гъвкави възможности при избор на период на изплащане на натрупания лихвен процент.

Снимка: iStock by Getty Images

Все повече световни банкови организации се адаптират към глобалната дигитална промяна и новата потребителска култура. В тези условия въвеждането на иновативни подходи и технологични решения е ключово предимство. В продължение на години Bigbank залага стратегически не само на разработването на актуални финансови продукти, основаващи се на модерни технологии, но и на локалните си екипи, които управляват цифровата промяна и така спомагат за успеха на цялата организация. Движещата сила на тази дигитална промяна е концентрирана именно в хората, които създават технологията и управляват процесите, свързани с нея.

Основното конкурентно предимство на Bigbank е в приспособяването на интегрални (end-to-end) процеси. Услугите са базирани в изцяло дигитална среда от момента на кандидатстване до идентификация и финалното подписване на договор. Заявяването на конкретен продукт се осъществява бързо и лесно, а това пести времето и ресурсите на потребителите. Банката поддържа ясна и точна комуникация със своите клиенти, не ги ангажира със скрити такси, нито с допълнителни услуги или продукти. Bigbank инвестира в ползи, релевантни за клиента и се фокусира върху подобряването на потребителско изживяване.

Bigbank Bulgaria е специализирана банка, която не разполага с физически клонове и управлява връзката със своите клиенти дистанционно. Чрез наличните човешки и технологични ресурси се стреми да опознае потребителите си по-добре и да отговори на нуждите им по-лично, позволявайки си да бъде по-бърза и по-гъвкава от универсалните банки, без компромиси с качеството на кредитите и депозитите си.

Снимка: BigBank


Материалът е предоставен от Bigbank.