Експерти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представиха проучване за дължината на работния ден за една година в различни страни по света.

В Топ 10 влизат държави от Европа и Америка, няма представители на Африка, а Азия е представена само от една държава. Нека припомним, че става дума за официални данни, а не са реално полагане на труд извън официалното работно време.

На десето място е Португалия, с 1863 работни часа годишно, девета е Латвия с 1875 часа работа. Експертите напомнят, че има голяма разлика между работните часове на работещите на пълен работен ден и частично заетите.

Осмото място е за Израел с 1885 работни часа годишно, седма е Полша с 1895 работни часа. Шестото място е за Чили с 1954 работни часа, петото-за Русия с 1980 работни часа.

Най-работеща страна в света е Мексико, тук работниците полагат труд 2257 часа годишно. Второто място е за Коста Рика, където работните часове възлизат на 2179. Третото място се заема от Южна Корея-2024 работни часа, а четвърти са гърците с 2018 работни часа.