Регионът на източното Средиземноморие би могъл да е един от стратегическите източници на алтернативни доставки на природен газ за Европа. Около това се обединиха енергийните министри на България - Теменужка Петкова, на Гърция - Георгиос Статакис, на Сърбия - Александър Антич, на Държавата Израел - Ювал Щайниц и заместник-секретаря на Департамента по енергетика на САЩ - Марк Менезес. Те разговаряха по време на енергийния форум на Югоизточна Европа в Солун.

Петимата са обсъдили развитието на пазара на природен газ в региона на източното Средиземноморие и диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка.

"Основен приоритет за България е гарантиране сигурността на енергийните доставки за страната, региона на Югоизточна Европа и Европейския съюз. Като един от възможните източници на природен газ разглеждаме новооткритите офшорни газови находища в Израел - Тамар и Левиатан, както и това в Кипър - Афродита", каза министър Петкова. "Успешното съвместно сътрудничество между България, Гърция, Сърбия и Израел ще гарантира енергийната сигурност в региона. За да изпълним поставените си цели, трябва преди всичко да изградим липсващата инфраструктура", допълни тя.

В рамките на визитата си в Солун министър Петкова се е срещнала и със зам.-секретаря на Департамента по енергетика на САЩ - Марк Менезес. Той е изразил подкрепа за предприетите от българска страна действия за реализацията на интерконектора Гърция-България, както и за възможността страната ни да участва в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ до Александруполис. По думите на зам.-секретаря Менезес САЩ биха могли да осъществяват доставки на втечнен природен газ за България и региона на Югоизточна Европа именно през инфраструктурата на тези два проекта.