През последната седмица на октомври (26 - 30) сред най-оборотните емисии са и три на енергийни компании - двете дружества на ЧЕЗ (ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро), както и на купувача на бизнеса на ЧЕЗ в България - Еврохолд България. Седмичният оборот на трите дружества възлиза на 1 371 570 лева. И това се случи, след като Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката и разреши на "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България.


Всичко за пазара на акции в България - на 3е-news.net >>


Така с акциите на ЧЕЗ Разпределение Българя и на ЧЕЗ Електро България са реализирани сделки за съответно за 596 644 лева и 452 200 лева. Като прибавим и оборота на Еврохолд България от 322 726 лева, така с трите емисии са осъществени сделки, представляващи 22.5% от седмичния оборот.

Отминалата работна седмица (26 - 30 октомври) завърши с повишение за три от четирите индекса на БФБ, след като в предходния период (19 - 23 октомври) и четирите измерителя бяха на загуба. С най-голямо повишение е широкия BGBX 40 (+0.71%), следван от равно претегления BGTR 30 (+0.45%), SOFIX (+0.20%), имотния BGREIT е единствен на загуба (-0.84%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 30 октомври българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.48%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-24.68%), заради сривовете му през март и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на Българската фондова борса (БФБ).

През отминалата работна седмица (26 - 30 октомври)

БФБ повиши оборота си над традиционните седмични нива

като са реализирани 1 150 сделки с 3 888 412 лота за 13 273 570 лева, което представлява увеличение с 9 133 222 лева, спрямо предходната седмица (19 - 23 октомври), когато са осъществени 855 сделки за 4 140 348 лева. За отбелязване е, че огромна част от този оборот принадлежи на една компания - И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ (5ER) - 7 169 648 лева. А от останалите 6 103 922 лева на трите енергийни компании се падат, както посочихме 1 371 570 лева или 22.5%.

Равносметката показва, че само 8 дружества са реализира сделки за над 200 000 лева, докато в предходната седмица са били 7. На върха тази седмица е И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ (5ER) с оборот от 7 169 648 лева, следвано от Родна Земя Холдинг АД (6R2) - 618 331 лева, ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) - 596 644 лева, Спиди АД (0SP) - 518 884 лева, ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) - 452 200 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (1VX) - 350 079 лева, Еврохолд България АД (4EH) - 322 726 лева, Синтетика АД (EHN) - 230 731 лева.

След като три от четирите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично е печелившите сделки са повече от губещите

като при оборотите съотношението е 80% към 9% и 11 на сто без промяна, както и при акциите (73% са печелившите, 17% са губещите и 10 на сто без промяна). При търгуваните емисии губещите, обаче, са повече (40% към 36% и 24 без промяна).

Динамика на българските индекси

Седмичната равносметка (26 - 30 октомври) показва, че три от четирите индекс на БФБ са на печалба и само имотният BGREIT e на загуба, след като в предходния период (19 -23 октомври) и четирите измерителя бяха на червена територия. С най-голям седмичен ръст е широкият BGBX 40, следван от равно претегления BGTR 30, измерителя на "сините чипове" SOFIX:

- при SOFIX е отчетено повишение с 0.20%, след като в предходната седмица се понижение с 0.64 на сто;

- при BGBX 40 нарастването е с 0.71%, след като в предходната седмица се понижи с 0.17 на сто;

- при BGTR 30 повишението е с 0.45%, след като в предходната седмица беше на загуба с 0.19 на сто;

- при BG REIT спадът е с 0.84%, след като в предходната седмица беше отчетен ръст с 0.21 на сто.

Топ 3 най-печелившите акции

- И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ (5ER) е начело в групата на най-печелившите акции с повишение от 59.26% при последна цена от 4.300 лв./акция, седмичен оборот от 7 169 648 лева и пазарна капитализация от 9 030 000 лева;

- Топливо АД (3TV) е с ръст от 30.53% при последна цена от 2.480 лв./акция, седмичен оборот от 10 963 лева и пазарна капитализация от 13 433 736 лева;

- ЕМКА АД (57E) е с повишение от 11.11% при последна цена от 2.000 лв./акция, седмичен оборот от 41 486 лева и пазарна капитализация от 43 399 452 лева;

Топ 3 на най-губещите акции

- Каучук АД (4KU) е начело по понижение със спад от 8.11% при последна цена от 34.000 лв./акция, седмичен оборот от 30 644 лева и пазарна капитализация от 32 031 094 лева;

- Захарни заводи АД (3Z9) отново попада в групата на най-губещите акции за втора поредна седмица с понижение от 6.67%, след като в предходната седмица отчете спад с 14.29%, при последна цена от 2.800 лв./акция, седмичен оборот от 27 892 лева и по-ниска пазарна капитализация до 31 116 173 лева от 33 338 757 лева седмица по-рано;

- Монбат АД (5MB) е с понижение от 5.76% при последна цена от 3.600 лв./акция, седмичен оборот от 46 056 лева и пазарна капитализация от 140 400 000 лева.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.