Служители от Главна дирекция "Метрологичен надзор" (ГД МН) при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) започват проверки по пазари и открити търговски площи в цялата страна, съобщиха от Агенцията.

Кампанията започва в разгара на активния сезон за търговия с плодове и зеленчуци, които се предлагат за продажба на постоянни и временни пазари, както и във временни търговски обекти на открито.

Проверките ще продължат от 1 септември до 30 октомври 2020 г.

Предвид опасността от заразяване с COVID 19, служителите на ДАМТН ще използват необходимите за работа "на първа линия" лични предпазни средства.

По време на кампанията ще се направи метрологичен надзор на търговците за спазване на задълженията им по Закона за измерванията. Инспекторите на ГД МН ще проверяват използваните от търговците везни за съответствието им със законовите изисквания. Съгласно действащото законодателство, тези везни трябва да са от одобрен тип или с оценено съответствие и ежегодно да се подлагат на проверка. Те трябва да са технически изправни и да се използват правилно и по предназначение.

При установяване на нарушения, ще бъдат предприети съответстващите по закон административно наказателни действия.