Европейската комисия съобщи, че от днес Камбоджа губи правото на безмитен внос в ЕС на облекла, обувки и пътнически стоки. Решението за временна частична отмяна на безмитния и освободен от квоти достъп на страната до пазара на ЕС бе взето през февруари и е свързано с установените трайни пречки пред прилагането на човешките права.

Досега Камбоджа разполагаше с възможностите на режима "Всичко освен оръжие", прилаган за най-слабо развитите държави. Новото решение засяга около 20 на сто от износа на Камбоджа за ЕС. Камбоджа може да продължи да изнася тези изделия за ЕС, но при облагане по правилата на Световната търговска организация. За останалите 80 на сто от износа на Камбоджа се запазва безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС, се уточнява в съобщението.

ЕК пояснява, че решението е свързано със състоянието на свободата на словото и на гражданските и политическите права в Камбоджа, както и с поземлените спорове и трудовите права. От февруари правителството на Камбоджа можеше да предприеме необходимите стъпки, за да изпълни условията, позволяващи на ЕС изцяло да възстанови облекчения достъп до общия пазар. Това все още може да бъде сторено, заявява комисията.

Властите в Камбоджа следва да възстановят политическите свободи в страната, условията за демократична опозиция и за пристъпване към национално помирение. Необходимите действия бяха вече неколкократно представени от ЕК. Към тези действия спадат възстановяването на политическите права на опозиционерите и отмяната или преразглеждането на закони, сред които за политическите партии и неправителствените организации. Ако правителството на Камбоджа отбележи значителен напредък, особено в областта на гражданските и политическите права, ЕК може да преразгледа решението си, се посочва в съобщението.

Режимът "Всичко освен оръжие" насърчава икономическия растеж на уязвимите развиващи се страни, определени от ООН. Той засяга всички стоки, освен оръжия и боеприпаси, уточнява комисията.