България, наречена някога "доматената република", внася баснословно количество домати. В близкото минало страната ни се славеше със своето селско стопанство по света и хранеше над 300-милионен пазар в социалистическия лагер със своите пресни и консервирани домати. Днес България е единствената на Балканския полуостров, в която вносът на доматите надвишава този на бананите.

Този извод прави на страницата на Българската стопанска камара експертът по външна търговия Борислав Георгиев.

Ето акценти от неговия външнотърговски анализ. 

  • България е страна със силно отворена икономика и интегриран член на ЕС27, като през последните пет години има относително по-малък отрицателен баланс по Глава 27 на Митническата тарифа - енергийните ресурси. Удвояването на дефицита по тази глава означава, че икономиката понася значителен удар, като ударът за България е по-малък от този за ЕС, но ако имахме работещ ПАВЕЦ Чаира (която в предишни години е предлагала на пазара повече от 400 GWh електроенергия), още по-лесно щяхме да понесем енергийната криза.
  • Съотношение "износ стоки/ услуги" показва структурата на икономиката. До скоро битуваше световен модел развитите държави да продават основно услуги, а Китай да е фабриката на света и да изнася само стоки. Сега вече и САЩ, и ЕС осъзнаха, че им е нужно собствено производство, ако искат да бъдат жизнени и независими икономически.
  • Съотношението (Износ + Внос ) към БВП показва силната отвореност на икономиката ни.

  • Географията на българския стокообмен показва удвоен дефицит за 2022 г. с Руската федерация, Китай и Турция. Износът на България за Северна Македония за четири от петте години е по-голям от този за Руската федерация.
  • Индексът ДБ (съотношение на внасяните тонове домати и банани) е красноречив цялостен показател на местното производството. 

Графика: Борислав Георгиев/БСК