Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2018 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 54 341 и отбелязва спад от 47% спрямо 2017 г.

На 550 040 936 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2018 г. като това е с 28% по-малко в сравнение с предишната година.

На церемонията, която се провежда за 18-ти път в историята на Фондовата борса, бяха присъдени следните награди:

За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2018 г.:

1-во място: Карол АД

2-ро място: Елана Трейдинг АД

3-то място: БенчМарк Финанс АД

За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2018 г.:

 

1-во място: Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД

2-ро място: Евро - Финанс АД

3-то място: Карол АД

Градус АД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Отличията за медии с най-голям и сериозен принос при популяризирането на капиталовия пазар през 2018 г. бяха присъдени на Bloomberg TV Bulgaria и Profit.bg.

Народният представител Делян Добрев беше отличен за личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.