Български компании вече ще могат да съхраняват част от определените им запаси от нефт и нефтопродукти на територията на Румъния, съобщиха от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДАДРВВЗ).

Това става възможно, след като ръководството на агенцията проведе среща с представители на румънското енергийно министерство, на които бяха обсъдени възможностите български компании да съхраняват запаси от горива.

Законът за Запасите от нефт и нефтопродукти позволява на задължените лица да съхраняват до 50 % от нивата на определените им запаси в съдови вместимости на други държави членки на Европейския съюз, при условие че е отчетена физическата им наличност и достъпност.

На срещата между ръководството на ДАДРВВЗ и представители на румънското енергийно министерство са уговорени условия за съхранение на запаси в близост до границата с България и в случай на необходимост запасите ще могат много бързо да бъдат транспортирани в страната.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" успя да постигне значим напредък в партньорството между институциите и аналогичните румънски структури. Това е важен елемент за гарантиране на стабилността, ефективността и бързата реакция, вследствие на кризисни ситуации, посочват от агенцията.

През април и май служители на агенцията са извършили 287 проверки за спазване на разпоредбите на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Проверени са дружества, осъществявали внос и/или вътрешнообщностно пристигане на нефтопродукти и съхранители, притежаващи складове ,регистрирани по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Съставени са четири акта за установяване на административни нарушения.