Контролът, който Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва върху плодовете и зеленчуците за прясна консумация, предназначени за българския пазар, цели единствено да гарантира безопасността и качеството на продукцията, която потребителите слагат на трапезата си. Това се посочва в позиция на БАБХ по повод разпространеното по-раон днес от търговци писмо.


В обхвата на контрола се вземат проби от сезонни плодове и зеленчуци. На контрол за остатъчни вещества от пестициди подлежат стоките, произведени в страни от ЕС и предназначени за българския пазар, продукцията, внос от трети страни, както и произведената в България. През месеците април и май не бяха допуснати до пазара над 200 т стоки, внос от трети страни, с повишени количества на остатъци от пестициди, доказани с лабораторно изследване, посочват от агенцията.

Според тях манипулативно е твърдението, че цената на пробата би довела до поскъпване на плодовете и зеленчуците. Не е коректно също така да се изнася подвеждаща информация, че една лабораторна проба за пестициди в размер на 420 лв., взета от пратка с тонове продукция, ще повлияе на цената.

Резултатите от пробите излизат от 24 до 72 часа, като времетраенето се определя единствено и само от заявката на търговеца.

Предоставена е възможност за анализ на пробите във всички акредитирани лаборатории за изследване за пестициди на територията на страната. Целта е да се постигне разпределение, което ще ускори излизането на резултатите и достигането им до бизнес операторите в по-кратки срокове. Стоките, предназначени за пазара, както и тези за преработвателните предприятия, придружени от протокол за анализ за съдържание на остатъчни вещества от пестициди, издаден от акредитирана и одобрена за официален контрол лаборатория в ЕС, не подлежат на пробовземане на територията на България. Повече от половината пратки с плодове и зеленчуци, влизащи в страната, са придружени от протокол за анализ, показва провежданият контрол до момента.

Съобразено е, че някои стоки са бързо развалящи се и няма възможност да изчакват излизането на резултатите. Тези стоки биват пломбирани на граничния пункт и се освобождават за отпътуване към крайната точка. Транспортните средства, които не са снабдени с устройства за пломбиране, изчакват резултата от пробите на ГКПП.

БАБХ ще продължи да осъществява контрол на продуктите и стоките предназначени за българския потребител, посочват от агенцията.

Недоволството на търговците е породено от заповед на директора на БАБХ, според която всяка партида, влизащи в България плодове и зеленчуци, трябва да е придружена от документ с анализ на пестицидите в тях. Търговци, вносители и производители на плодове и зеленчуци от Югозападна България изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов, в което настояват за спешна среща във връзка със задължението да изследват за пестициди всички стоки, които внасят от Гърция и други страни членки на ЕС.

Според бранша, ако сегашната заповед не бъде променена, това ще доведе до драстично оскъпяване на плодовете и зеленчуците и до спад на данъците, които бизнесът внася в бюджета.