На 19 ноември, 2018 г. от 11 ч. започва делото във ВАС по жалбата на Съюза на международните превозвачи (СМП) срещу Министерското постановление за промяна в Наредбата за продуктовите такси, съобщиха от браншовата организация.

Приетите на 16 юли 2018 г. нови текстове в Наредбата доведоха до масово недоволство сред превозвачите, тъй като определиха значителни по размер такси за рециклиране на ТИР и автобуси, каквото на практика в България не се извършва. Превозните средства бяха вкарани в подзаконов нормативен акт за преработката на масови отпадъци и приравнени с рециклирането на найлоновите торбички.

По изчисления на превозвачите, базирани на броя на внесените през 2018 г. превозни средства и средната цена на таксата от около 1470 лв. на возило, браншът ще губи над 13 милиона лева за дейност годишно.

На свое общо събрание международните превозвачи единодушно приеха декларация, с която възлагат на ръководството на СМП да се противопостави с всички средства срещу промените в Наредбата. Ходът и развитието на делото пред ВАС ще предопредели по-нататъшни действия срещу несправедливите и незаконно събирани такси.