WorkTalent.com е новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да ви даваме постоянни кариерни съвети, които да ви накарат сериозно да се замислите за своя кариерен път и степен на развитие, днес ще разгледаме темата - кои са онези нефинансови мотиватори, които ни карат да работим по-усърдно и целенасочено?

Според проучване на Journal of Neuroscience, колкото по-вдъхновени са хората от своята работа, толкова по-мотивирани са да вършат повече работа. Същото проучване недвусмислено доказва, че хората се доверяват повече на вътрешното си усещане и настроение, не толкова на опита да бъдат контролирани и управлявани от мениджмънта на една компания. Дори на този фон е трудно да бъдат повлияни дори от всякакви други възникнали в процеса на работа външни обстоятелства.

Нека разгледаме заедно няколко нефинансови стимула, които водят до мотивация за по-усърдна, количествена и качествена работа:

 • Чувството ни за автономност - това изглежда е най-силният фактор, който показва, че към нас има необходимото доверие.
 • Усещането ни, че наистина разбираме това, което правим.
 • Когато имаме ясно поставена цел - всеки служител иска да усеща, че неговите лични усилия се ценят и той наистина допринася за успеха на компанията.
 • Страхът да не се провалим - колкото и странно да ви звучи, колкото повече се страхуваме от това, толкова повече усилия полагаме, за да се подготвим по-добре и това да не се случи.
 • Когато ни кажат, че не бихме се справили с нещо, това ни мотивира да докажем и на себе си и на другите, че това въобще не е така.
 • Когато ни създадат конкуренция с колеги - във всеки от нас живее спортен дух.
 • Желанието ни да имаме по-добър стандарт на живот. И не само да надградим, но и да не загубим това, което имаме в момента.
 • Когато се чувстваме сигурни за работното ни място.
 • Когато установите, че искате да направите толкова силно нещо, че всичко и всеки ви дърпа да стигнете до желания резултат.
 • Когато създадат в нас страст да гоним успеха. Тогава никой не може да ни спре.
 • Когато искаме да растем кариерно, това създава у нас вътрешен стремеж да вървим напред с възможно най-бързи темпове.
 • Когато смятаме, че наистина правим нещо значимо.

Експертите достигат до следния финален извод - истинските лидери ще използват своята креативност, емоционална интелигентност и силата на задълбочено слушане, за да могат да разкрият какво е най-важно конкретно за техния екип - след това да приложат своите най-добри и позитивни стратегии, за да постигнат желаните от тях краткосрочни и дългосрочни резултати.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com