120 експерти от над 50 български общини се запознаха с най-новите тенденции при управлението на строителните отпадъци, включително селективно разрушаване, идентифициране и управление на опасни компоненти, технологии за рециклиране до висококачествени продукти и възможности за влагане на рециклирани строителни материали в строежите.

Специализираното обучението бе организирано от "Главболгарстрой Холдинг", Университета по архитектура, строителство и геодезия, и Института за икономическа политика, в сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България.

Основен лектор бе доц. д-р инж. Румяна Захариева - експерт с над 25 годишен опит по всички аспекти на управлението на строителните отпадъци - участие в изготвянето на националната нормативна уредба, разработване на технологии за рециклиране, оценка на свойствата на рециклираните материали и на съдържащите ги бетони и разтвори, изготвяне на препоръки за приложението им. Тя представи видовете строителни отпадъци от строително-монтажни работи и разрушаване, изискванията на националната нормативна уредба, свързана с управлението на строителните отпадъци, отговорностите и задълженията на общинската администрация, особеностите на рециклираните строителни материали и адекватното им приложение в строителството.

Снимка: "Главболгарстрой"

По време на обучението представителите на общините се запознаха с предизвикателствата и иновативните решения, разработвани по изследователския проект MOBICCON-PRO, който обединява усилията на представители на европейската научна общност, общини и българския бизнес в лицето на строителната компания "Главболгарстрой Холдинг" за разработката на иновативни решения по управление на строителните отпадъци. Проектът си поставя за цел да въведе в експлоатация и демонстрира ефективността на мобилно съоръжение за производство на висок клас рециклирани строителни продукти и материали. Идеята му е да наложи изцяло нова концепция при третирането на строителните отпадъци, използвайки ги като ресурс и връщайки ги обратно в строителния процес или на пазара.

Проектът се изпълнява от международен консорциум с участието на пет държави - Белгия, Франция, България, Дания, Сърбия (община Пирот). Финансира се по програма "Хоризонт Европа" - най-голямата научно-изследователска програма на ЕС.

Снимка: "Главболгарстрой"

Инсталацията MOBICCON-PRO, която предстои да бъде пусната в експлоатация в рамките на проекта, може да бъде предложена да оперира на територията на различни общини, които не разполагат със съоръжения за рециклиране и да съдейства за справянето с проблема с натрупаните строителни отпадъци", каза Пламена Ненкова, зам.-изпълнителен директор "Стратегии, комуникации и международни отношения" в "Главболгарстрой Холдинг".

Според Ненкова, партньорството между общините и бизнеса в областта на справянето с проблема със строителните отпадъци, е от водещо значение за постигане на реални успехи и резултати.

"От доброто управление на строителните отпадъци на общинско ниво зависи дали те ще се превърнат в проблем за общините или в ценен ресурс, който може да бъде оползотворен", отбеляза доц. Захариева.

Снимка: "Главболгарстрой"

По време на дискусиите участниците в събитието се обединиха около тезата, че доброто управление на строителните отпадъци изисква решения на различни нива, включително промени в нормативната уредба, както и активно партньорство между академичните среди, бизнеса и националните и местни власти.