По-голямата част от анкетираните от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ фирми имат вече назначени хора с увреждания - 62 на сто от участващите в проучването "Наемане на хора с увреждания", съобщиха от Палатата. Малко над 20 на сто е делът на анкетираните, които са освободени от задълженията да наемат хора с увреждания. Около 14 на сто от работодатели в анкетата съобщават, че не са наясно дали изпълняват задълженията си да назначават хора с увреждания, защото заетите не са трябва да декларират това обстоятелство.

След законовите промени за наемането на хора с увреждания, направени вече преди повече от половин година (лятото на 2019 г.), БТПП прави допитването до своите членове, за да се установи какви резултати дават нормативните промени.

Анкетата на БТПП показва, че наемането на хора с увреждания от бизнеса става основно чрез директен контакт с хората - 50 на сто от фирмите са отговорили така. При 9 на сто са съдействали сдружения на хора с увреждания, а при 25 на сто Бюрата по труда са осигурили връзката.

Понякога заетостта на хора с увреждания предполага оборудването на специални работни места, а резултатите от анкетата показват, че 28 на сто от фирмите разполагат с такива. Над половината от участващите съобщават, че дейността им не позволява обособяване на специализирани места. Само 8 на сто са посочили, че макар да имат адаптирани места, няма кандидати, които да назначат. Всяка десета компания е отбелязала, че не разполага със допълнителни средства, за да инвестира и да обособи специални работни места за хора с по-тежки увреждания.

Компаниите виждат три основни фактора, които пречат повече хора с уреждания да имат трудова реализация: липсата на адаптирани работни места, недостъпността в градската среда и липсата на подкрепа и насърчаване от обществото.

Участвалите в анкетата посочват различни мерки, които да спомогнат за трудовата ангажираност на хората с увреждания, като фокусът им е върху положителни стимулиращи, а не към глоби. От важно значение е подобряване на квалификацията и образованието на хората с увреждания, като по този начин ще се разширят и възможностите за работа от дистанция. Фирмите посочват, че ще бъде полезно, ако има електронни платформи за връзка между работодатели и хора с увреждания, желаещи да работят. Също е важно да се засили активността на неправителствените организации в търсене на възможности за работа и връзка с бизнеса, както и стимулиране на създаването на специални предприятия, в които са ангажирани предимно хора с увреждания.

От друга страна, членове на БТПП предлагат и нормативни промени в Наредбата за специализираните предприятия на хората с увреждания - например да има възможност авансово да се ползват средствата от осигурителни вноски на работодатели, които предстоят да бъдат възстановени от държавата. Предвид това, че хората с увреждания често ползват болнични, първите три дни, които сега се плащат от работодателите, изцяло да бъдат заплатени от държавното осигуряване - стъпка, която трябва да бъде предприета като цяло за всички осигурени лица, посочват от БТПП.