Декарбонизацията е съществена част от енергийния преход, а нейната основна цел е намаляване на въглеродните емисии в атмосферата, особено на въглероден диоксид (CO2). Ако светът иска да се отклони от най-вредните въздействия на климатичната криза, той трябва да декарбонизира индустриалния сектор.

Голяма част от емисиите произхождат от някои от най-въглеродните сектори на икономиката, като цимент, стомана и химикали. Около 86% от емисиите на въглероден диоксид произтичат от използването на изкопаеми горива за производство на енергия и материали. Промишлеността не само изгаря големи количества изкопаеми горива, но и производството на някои промишлени материали изисква топлина с висока температура и включва процеси, които генерират допълнителни емисии, които не са свързани с изгарянето на изкопаеми горива.

Процесът на намаляване на тези емисии е от съществено значение за намаляване на негативните екологични въздействия на промишлеността. Индустрията обаче не може да бъде декарбонизирана само чрез преминаване към чиста енергия, но също така ще изисква прилагането на нови технологии и методи за намаляване на емисиите от производствените процеси, както и намаляване на търсенето на конвенционално произведени материали и замяната им с нисковъглеродни продукти.

Предизвикателства в региона на ЦИЕ

Индустрията в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се изправя пред редица предизвикателства, които се отличават от тези в други региони. Много страни в ЦИЕ имат значителни ресурси от въглища и все още зависят от изкопаемите горива за производство на енергия. Преходът към алтернативни нисковъглеродни технологии е свързан със значителни инвестиции и изисква време. Това поражда страх в редица страни и компании от ЦИЕ от загуба на конкурентоспособност в глобалната икономика, особено днес, когато технологичните решения все още са скъпи.

В сравнение с други региони, някои страни в ЦИЕ изостават във внедряването на нови, нисковъглеродни технологии поради исторически фактори или липса на инвестиции в научни изследвания и развойна дейност.

Икономическата нестабилност, ограничените финансови ресурси и липсата на ясни и последователни правила също са предизвикателства, които могат да забавят или да попречат на голяма част от компаниите да инвестират в декарбонизация на своята дейност.

Преходът към нисковъглеродни технологии също така може да доведе до загуба на работна места, необходимост от обучение на служители за придобиване на нови умения, както и промени в начина на работа на предприятията.

Перспективи

Замяната на изкопаемите горива с възобновяеми източници на енергия в ЦИЕ е важна стъпка към декарбонизиране на индустриите. Производството на електроенергия от вятър и слънце става все по-достъпно за бизнеса в нашия регион и предоставя възможност за постепенно изместване на въглеродно-интензивни технологии.

Инвестициите в нови технологии и разработки са изключително важна част, тъй като именно те могат да ускорят декарбонизацията на индустриите. Заместването на замърсяващи материали, с такива, които не носят други вредни странични ефекти, както и програми за повторна употреба и рециклиране, споделено използване на продукти и подобрен дизайн, който използва по-малко материал или удължава живота на продуктите, ще бъдат от съществено значение.

Постигането на пълния потенциал на тази промяна ще изисква действия в цялата индустрия. Регулаторните политики, като например по-строги строителни кодекси, могат също ефективно да намалят потреблението на материали, докато информационните кампании и осведомеността ще играят важна роля в подкрепа на промяната на поведението.

Глобалната природа на изменението на климата изисква сътрудничество между различни страни и индустрии за постигане на целите на декарбонизацията. Ангажираността на обществото и бизнеса ще изиграе ключова роля в този процес.

Въпреки сериозните предизвикателства, регионът на Централна и Източна Европа има значителен потенциал за развитие на чисти енергийни източници и нисковъглеродни технологии, като се вземат предвид неговите ресурси и географски особености. Съвместни усилия от правителствата, индустрията и обществото като цяло, както и международно сътрудничество, могат да помогнат за преодоляване на предизвикателствата и насърчаване на устойчивото развитие в региона.

Тези и други важни теми ще бъдат широко дискутирани в четвъртото издание на най-голямата и значима конференция за зелената сделка в Централна и Източна Европа "Green Transition Forum 4.0: Новите перспективи пред Централна и Източна Европа (ЦИЕ)", организирана от Dir.bg и 3E-News.net.

Срещата ще се проведе от 26 до 28 юни, като от конферентните сцени в Sofia Event Center ще говорят спийкъри от над 18 държави, като общо над 2500 участници, от които над 750 топ мениджъри, ще проведат ключовия разговор за утрешния свят.

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>

В Green Transition Forum 4.0 ще участват политици от ЕС, държавни глави, министри и депутати, които формират политиките и позициите на ЕС и конкретно на Централна и Източна Европа - регион с уникални икономически и екологични предизвикателства. На конферентната сцена ще излязат трима представители от най-високото равнище в ЕК - заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович (Европейски зелен пакт) и еврокомисарите Никола Шмит (Работни места и социални права) и Илиана Иванова (Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж).

Заедно с тях корпоративните лидери ще получат възможността да споделят вижданията и стратегиите си за прехода към нисковъглеродна индустрия, въздействието върху бизнес моделирането и визията. Изтъкнати учени, изследователи и лидери на мисълта ще свържат науката, политиката и практиката за постигане на нулеви нетни икономики и глобален преход. Иноватори и визионери ще представят революционни технологии и предефинират индустриалните стандарти, а популярни експерти ще прокарат нови пътища, по които да се преодоляват различията.

Бъди част от разговора за по-зелено бъдеще >>


Събитието е организирано от Dir.bg и 3Е-news в партньорство с ACT Commodities, ПроКредит Банк, Visa, European Investment Bank, Електрохолд, Артекс Инженеринг АД, ОББ, Енергео, Аурубис България, АЕЦ Козлодуй, Българска Фондова Борса, УниКредит Булбанк, МЕТ Енерджи Трейдинг България, Дънди Прешъс Металс, Фонд ФЛАГ, Българска банка за развитие, ICGB, The Oil and Gas Employers" Federation, Главболгарстрой, Електроенергиен Системен Оператор, Булгартрансгаз, Фонд на фондовете, Български Енергиен Холдинг ЕАД.

Green Transition 2024 се осъществява с медийната подкрепа на БНТ, БТА, БНР, bTV Media Group, Дарик Радио, Darik Business Review, Euroactive, Economic.bg, ESGnews.bg и The Recursive.

Визия: Dir.bg