В процеса на търсене и предлагане на нова работа, както работодателят, така и бъдещият негов служител, често прибягват до проучване на отсрещната страна.

Разбира се, всеки от тях има различен подход, но през последните години интернет и социалните мрежи предлагат сериозно количество информация и в двете посоки.

Затова ви питаме - използвате ли социалните мрежи, за да проучите бъдещ работодател?