WorkTalent.com ви попита през изминаващата седмица:

Получавате ли месечното си възнаграждение според предварително уговорените срокове?

  • 55% са отбелязали, че това се случва винаги на една и съща ясна дата
  • 34% споделят, че се случва в диапазон от няколко дни
  • 4% казват, че обикновено има няколко дни забавяне
  • 3% признават, че никога не е ясно
  • 3% отговарят, че няма установен срок
  • 1% влизат в положение на работодателя, независимо от евентуално забавяне

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!