Гаранциите представляват инструмент, чрез който лесно и бързо компаниите могат да удостоверяват, че електроенергията, която използват в своите процеси, идва от възобновяеми енергийни източници. Това обясни Иван Велев, портфолио мениджър в ACT Commodities, в интервю за Какво могат парите. Интересът към подобен инструмент расте сред бизнеси в много разнообразни сектори както заради разширяващите се регулации по отношение на устойчивост и екологична трансформация, така и най-вече заради неформалния натиск от страна на инвеститори, бизнес партньори, потребители. Ако ние не сме компания, която използва възобновяема енергия, това може да ни затвори доста врати за бизнес със Западна Европа, посочи гостът. ACT Commodities е една от водещите фирми на този пазар.

Г-н Велев подчерта, че за компаниите е много трудно да осигурят 100% собствено производство на възобновяема енергия за своите нужди, докато пазарът на гаранции за произход дава възможност незабавно и без големи инвестиции дори и най-енергоемкото производство да декларира пред своите партньори своя ангажимент към екологичност. Той обясни, че цената на този инструмент може да бъде заключвана и хеджирана за по-дълги периоди, осигурявайки на съответната компания оперативно спокойствие и предвидимост.

В интервюто ще чуете още:

  • Кои компании и сектори имат нужда от подобни сертификати?
  • Какво движи цената на тези инструменти и как да я оптимизираме?
  • Как изглежда пазарът на гаранции за произход у нас и в Европа?
  • Какви проблеми срещат компаниите по пътя към декарбонизацията?