Бизнесът присъства трайно в учебния процес във Висшето училище по телекомуникации и пощи. Изградили сме партньорства с над 50 компании, включително едни от най-големите ИТ и телекомуникационни корпорации, опериращи у нас и на глобалните пазари. Неслучайно около 90% от студентите при нас работят още от втори курс на своето обучение. Работодателите търсят практически умения у новите кадри и ние даваме именно това.

Това сподели проф. Миглена Темелкова, Ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи в студиото на видео подкаста на Dir.bg "Какво могат парите".

Проф. Темелкова очерта част от проблемите на висшето образование у нас, като акцентира върху необходимостта от обща стратегия за налагане на България като образователен център за региона. Тя сподели също, че законодателството ни все още не е предвидило формите на публично-частно партньорство между бизнеса и университетите, което би спомогнало още повече ВУЗ-овете и реалната икономика да си партнират в изграждането на кадрите на бъдещето.

Забелязва се промяна в манталитета на младите хора и мотивацията им за обучение. Днес те не търсят лесна диплома, имат изисквания и очаквания от обучителния си процес да бъде полезен за тях и да им даде качество - сподели ректорът.

  • Какво представляват интердисциплинарните специалности и защо се търсят
  • Какви са очакванията на студентите и на бизнеса от модерното висше образование и кои са специалностите на бъдещето
  • Как новите технологии и изкуственият интелект трансформират образователния процес.

Гледайте във видео интервюто с проф. Миглена Темелкова.