За да се случи по правилен начин трансформацията в енергийния микс, трябва дългосрочна и ясна стратегия - от какво количество енергия ще имаме нужда и как тази нужда е разпределена във времето, какви източници ще използваме и къде са разположени те. Това каза главният изпълнителен директор на Електрохолд България г-н Карел Крал в студиото на "Какво могат парите".

България има много добри природни дадености за развитие на ВЕИ - не само фотоволтаични паркове, но и вятърни централи, на сушата и офшорни. За да има ефективност в изграждането на нови възобновяеми мощности, е необходима единна система, която да обедини всички искания за присъединяване, смята гостът. Така ще може да се прави по-всеобхватен анализ за нуждите на конкретния регион, ще има по-ясна оценка за ефективността на проектите и по-добро планиране на необходимите инвестиции в инфраструктурата, обобщава той.

Либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители би дала тласък на решенията, свързани с интелигентен дом и технологичното управление на консумираната енергия. Необходима е не само модернизация на компаниите от сектор, но и промяна в потребителските навици и поведение. Все повече ще мислим за енергийна ефективност и ще планираме своето потребление, в бъдеще ще се засилва ролята на просюмърите и енергийните общности, казва Карел Крал.

Електрохолд представи програма за битови потребители, която предлага изграждане на покривни фотоволтаични съоръжения за собствени нужди. Това е част от концепцията на бъдещето за "distributed generation" - произвеждаме енергия там, където я потребяваме, като в същото време от консуматори се превръщаме и в производители, сподели госта. Услугата е предназначена за потребители, които желаят да изградят фотоволтаична инсталация за собствено потребление до 15 киловата, като в рамките на 3 месеца клиентът получава готов обект "до ключ". Според експертни оценки инвестицията се изплаща два пъти по-бързо от срока на ползване на инсталацията и дава конкурентно предимство предвид предстоящата миграция към свободен пазар на битовите потребители.

Как би изглеждал енергийният сектор след 20 години, какви са предизвикателствата пред електрификацията на автомобилния парк, как бизнесът да управлява по-добре своите енергийни нужди - тези и други въпроси вижте във видео интервюто за "Какво могат парите".

* Просюмър - от английското prosumer = producer + consumer, т.е. едновременно произвеждащ и потребяващ