През 2019 г. в собствено жилище живеят 91.6 на сто от домакинствата, а 5.4 на сто ползват жилище, без да плащат наем. Това съобщи Националният статистически институт.

В жилища под наем живеят 3 на сто от наблюдаваните от НСИ домакинства - 1.9 на сто на свободен и 1.1 на сто на общински наем. Второ жилище притежават 9.7 на сто от домакинствата.

В какви жилища живеем

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 93.4 на сто от домакинствата, като близо три четвърти (71.9 на сто) са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 21.5 на сто от жилищата, а изградените след 1990 г. са 6.6 на сто.

Две трети (69.1 на сто) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (74.6 на сто в градовете и 53.7 на сто в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 19.1 на сто от домакинствата в градовете и 42 на сто - в селата.

Гаражи имат 20.1 на сто от домакинствата в страната (16.3 на сто в градовете и 30.8 на сто в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 76.7 на сто от домакинствата.

В града и на село - какви са разликите

Данните показват съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата.

Централна канализация имат 33.1 на сто от жилищата в селата, докато в градовете този процент е близо три пъти по-голям - 95 на сто.

Тоалетна вътре в жилището имат 72.9 на сто от домакинствата в селата и 96.9 на сто в градовете.

С централно отопление (парно или газ) са 21.5 на сто от жилищата в страната, съответно 29 на сто в градовете и 0.6 на сто в селата.

Автомобили имат 51.3 на сто от наблюдаваните домакинства, като 5.8 на сто притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 12.6 на сто от домакинствата, а 35.7 на сто са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

Каква бяла и черна техника ползваме

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99.3 на сто от домакинствата, а 30.9 на сто имат по два и повече телевизора.

На второ място е хладилната техника - 98.5 на сто от домакинствата в страната (98.9 на сто в градовете и 97.4 на сто в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 93 на сто от домакинствата, 4.7 на сто не могат да си позволят този уред по финансови причини, а 2.3 на сто смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 2 на сто от домакинствата. Само стационарен телефон имат 4.7 на сто, а 76.6 на сто - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 16.6 на сто от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 53.8 на сто от домакинствата (60.5 на сто в градовете и 35 на сто в селата). Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър - 39.8 на сто.

Наличие на интернет връзка в жилището имат 59.5 на сто от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 66 на сто от жилищата, а в селата - в 41.1 на сто. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 35.7 на сто от домакинствата.

Климатици притежават 41.9 на сто от домакинствата, а 24.2 на сто не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 34 на сто от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.