Микрокредитите са алтернатива на мярката "60:40", заявиха от ръководството на Фонда на фондовете. Дава се възможност на младите компании да изберат, ако служителите им са ценни, ако има други причини да не се възползват от мярката, да могат да се финансират чрез оборотен кредит, за да си запазят персонала.

Това съобщи на пресконференция изпълнителният директор и член на УС на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Светослава Георгиева. Т.нар. Фонд на фондовете възнамерява да предостави на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, като очаква те да обезпечат в следващата една година портфейл от до 850 млн. лева кредити, главно за малки и средни предприятия.

Инструментът на фонда за микрокредитиране е насочен към малки компании - т.нар. микропредприятия, както и към компании, които наскоро са започнали своята дейност (да имат до три години към момента бизнес история, като се обмисля евентуално разширяване - до пет години), обясни Георгиева.

Идеята е да се предостави възможност на банките да подкрепят тази уязвима група на стартиращи компании, които може да са започнали малък семеен бизнес, с кредити до 50 000 лева. Това ще е подкрепа за инвестиционните им планове за периода на кризата и с оборотни средства, за да могат да продължат дейността си, каза Георгиева.

Този инструмент е насочен към целева група получатели, които по принцип нямат лесен достъп или изобщо нямат такъв до банково финансиране - фирми без кредитна история.

Обмисля се възможността тези кредити да са безлихвени за периода на кризата, отбеляза Георгиева. Тези компании минават през обичайното кандидатстване пред банките, каза тя в отговор на въпрос за евентуални рискове необслужването на кредити.

Портфейлната гаранция, която се прилага от Фонда, може да се ползва и след изтичането на периода на извънредното положение и според фонда е удачен продукт за финансово възстановяване във времето, когато банките отново биха били несигурни да кредитират бизнеса.

Ръководството на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД представи финансови инструменти за подкрепа на различни бизнес и обществени групи. Фондът управлява повече от 1,2 млрд. лева.