През 2019 г. спрямо 2018 г. средно на човек от домакинство намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 2.9 килограма, съобщи Националният статистически институт. Увеличава се консумацията на плодове с 2.4 кг, на зеленчуци с 2 кг, на месо с 1.4 кг и на безалкохолни напитки с 3.9 литра.


На годишна база се увеличава потреблението средно на човек от домакинство на алкохолни напитки (от 31 на 32.6 л) и на цигари (от 674 на 733 броя).

През 2019 г. покупателната способност на домакинствата се увеличава спрямо 2018 г. за всички основни хранителни продукти с изключение на белия хляб и картофите. Най-много е нараснала покупателната способност при гроздето, ябълките, яйцата и маслото.

(б.р.-Покупателната способност на домакинствата e количеството стоки от даден вид, което може да се купи с паричния доход средно на човек от домакинство, ако същият се изразходва изцяло за покупката на тази стока през съответната година.)