Намаляване на корпоративния данък от 28 на 24 процента още от текущата финансова година обяви гръцкият финансов министър Христос Стайкурас, съобщава "Катимерини".

Той допълни, че данъчната ставка ще бъде намалена още веднъж през 2020 г. до 20 процента.

Също така облагането на дивидентите, които ще бъдат разпределени през 2020 г. (за финансовата 2019 г.) ще бъде намалено от 10 на 5 процента. В резултат на горните мерки средното корпоративно облагане ще се намали от 35,2 процента, колкото е в момента, на 27,8 процента догодина и на 24 процента през 2021 г. По този начин показателят ще се изравни със средното в ЕС.

През следващите три години ще бъде спряно и облагането с ДДС от 24 процента на сделките с недвижими имоти.

Данъчно облекчение от 40 процента ще бъде дадено за разходите, които се правят за енергийни, функционални и естетически подобрения на недвижими имоти. Според информации съответният законопроект предвижда данъчното облекчение да се отнася само до използваните услуги, а не и за материалите.

Гръцкото правителство предвижда и да предложи мерки за привличане на лица с много високи доходи да пренесат данъчния си адрес от чужбина в Гърция. Правителството е възприело италианския модел, който предвижда внасяне на еднократен данък от 100 хиляди евро за дохода на данъчно задълженото лице в световен мащаб.