През ноември 2019-а година индустриалното производство в еврозоната нарасна плахо, в целия Европейски съюз се понижи слабо, докато в България отбеляза доста силен спад, заличавайки добрия отскок през октомври, показват данни на Евростат.

Производството в рамките на еврозоната се повиши с 0,2% при очаквания за подобрение с 0,3% и след негово силен спад с 0,9% през октомври (низходяща ревизия от предишна оценка за понижение с 0,5%). Тези данни вероятно ще парират надеждите за по-устойчиво възстановяване на промишления сектор в региона на единната валута в края на изминалата година.

В рамите на еврозоната спад с 0,8% през ноември отбеляза производството на дълготрайни потребителски стоки, понижение с 0,7% при производството на стоки с недълготрайна употреба, докато средствата за производство се повишиха с 1,2%, а енергийното производство - с 0,8 на сто.

Спрямо година по-рано производството в еврозоната се понижи през ноември с 1,5% след спад с цели 2,6% през октомври (низходяща ревизия от понижение с 2,2%) и очаквания за по-скромно понижение с 1,0%. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна за последно през ноември 2018-а година.

Евростат представи данни, показващи слабо намаляване на индустриалното производство през ноември в целия ЕС и доста солиден спад в рамките на България.

Производството в ЕС се понижи през ноември с 0,1% след спад с 0,6% през октомври, като на годишна база индустриалното производство се сви с 1,3% след понижение с 1,9 на сто месец по-рано.

Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче се сви през ноември с цели 0,9%, заличавайки растеж с 0,9% през октомври, като девет страни членки на ЕС отчетоха по-големи понижения в производствения сектор.

Това рязко понижаване на производството в нашата страна през ноември е най-голямото от юни 2019- година и сякаш поставя под въпрос индикациите за негово възстановяване през изминалата есен.

На годишна база промишленото производство в България се сви през ноември с 0,3% след ръст с 1,9% през октомври, излизайки отново на негативна територия за пръв път от август 2019 година насам.