Минималното заплащане на час в Германия да стане 9,35 евро (10,90 долара) през следващите 18 месеца, препоръча назначена от правителството комисия, цитирана от ДПА.

Обсъжданото дълго време увеличение трябва да стане на етапи, като се започне с покачване от сегашните 8,84 евро до 9,19 евро на час от 1 януари 2019 година и с втори етап на увеличение от 1 януари 2020 година.

Синдикатите настояват за "подобаващо увеличение", а най-големият институт за изследвания, който се смята за съюзник на работодателите, е против всяко увеличение на минималното заплащане над 9,19 евро.

Правителството все още трябва да приложи препоръките на комисията на практика.

Комисията стигна до единодушното си решение, определяйки средния размер на увеличение на заплатите, но имайки предвид и защитата на работещите, конкурентоспособността и целта да не се причиняват вреди на заетостта като цяло.

Минималното възнаграждение се прилага за всички служители с изключение на дълготрайно безработните, които са на нова работа за по-малко от 6 месеца.

Някои сектори на германската икономика имат собствени минимални прагове на заплащане, които надвишават националното ниво.