Основната причина за рязкото поскъпване на тока на българската борса се оказа софтуерен проблем на съседните пазарни платформи. Това обясни енергийният министър Теменужка Петкова, след като изслушала шефа на Енергийната борса днес по време на среща с бизнеса. Петкова все пак потвърди, че проблем има, но тепърва ще се анализират данните и ще се установи защо токът за индустрията у нас е по-скъп от този в останалите държави. Министърът каза, че на днешната среща не са обсъждани поисканите от работодателите оставки на шефовете на Българския енергиен холдинг, Българската независима енергийна борса и на ТЕЦ "Марица изток 2".

Срещата беше изключително ползотворна, премина в много конструктивен, в много партньорски диалог. С колегите от бизнеса, винаги сме си говорили много честно и открито, когато има проблеми търсим общи решения. Конкретната мярка е активен диалог. Цената, основният път за нейното така да кажем пазарно изражение е пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. Има закон, който закон ясно казва кой упражнява контрол по отношение работата на борсата - това е Комисията за енергийно и водно регулиране, има специален регламент, това е ремит - той е транспониран в Закона за енергетиката и колегите от КЕВР са на своето място и вършат своята работа, заяви Теменужка Петкова.

В продължение на декларацията на представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ относно цената на електроенергията за индустрията в България днес в централата на КРИБ се проведе среща на бизнеса с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководители в енергийния сектор. Срещата продължи повече от три часа.

Домакин на срещата, която премина в конструктивен дух и търсене на разбирателство, беше Кирил Домусчиев, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Бяха набелязани теми, по които да продължи съвместната работа, така че да бъдат удовлетворени исканията на всички заинтересовани страни.

В срещата участваха и председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов, изпълнителните директори на БЕХ, ТЕЦ "Марица Изток 2", НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ЕСО, "Булгаргаз", БНЕБ, "Мини Марица Изток", както и заместник-министърът Жечо Станков и експерти от министерството на енергетиката.

"Работим по всички въпроси, по които има разминавания между хората, които ръководят енергетиката, и бизнеса", каза след срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.

Предстои допълнителна среща с ръководството на ТЕЦ "Марица Изток 2", на която ще бъдат обсъдени мерките за оптимизация на работата на дружеството, така че да се отговори на новите регулаторни предизвикателства и на критиките, отправени от страна на бизнеса. Целта е да се намерят пазарни решения на проблемите, които поставят дружеството в затруднено положение.

С председателя на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов беше договорено да бъдат внесени законодателни промени, които да дадат възможност да бъдат коригирани някои пропуски в нормативната база, които до този момент са спъвали работата в сектор енергетика. На 25 февруари т.г. ще се проведе кръгла маса, на която всички заинтересовани страни ще имат възможност да обсъдят предстоящите мерки.