Г-н Павлов, като представител на една от най-големите компании за доставка на електрическа енергия "Гранд Енерджи Дистрибюшън", какво се очаква от стопанските потребители?

До 30 юни всички стопански потребители са длъжни да предприемат навременни мерки по напускане на регулирания пазар. Налага се да изберат доставчик на електрическа енергия, с когото да сключат договор.

С каква цел?

Това е една от стъпките за реализирането на либерализацията на пазара на електрическа енергия. Следва обявяване на срок, в който битовите клиенти трябва да излязат на свободния пазар, като напълно ще се премахнат регулираните цени. Планът е процесът да приключи до 2025 година.

Колко фирми вече са изпълнили законовото си задължение да напуснат регулирания пазар?

За съжаление предвид пандемията и икономическата стагнация във всички сектори се наблюдава слаба заинтересованост от страна на фирмите. По данни в бранша 30% от българските компании са го направили. Процесът започна преди 6 месеца, а остават по-малко от 3.

Искам да уточня, че дори фирмите, които чакат крайния срок, трябва да направят избор по-рано. За да излезе на свободния пазар от следващия месец, всяка фирма трябва да сключи договор до 10 число на настоящия. С това искам да кажа, че всички фирми, които искат да спазят законовия срок за излизане на свободния пазар от юли, трябва да подпишат договор до 10 юни, нито ден по-късно.

Какво ще се случи, ако не спазят срока?

Ще заплащат по-високи сметки за електрическа енергия, защото служебно ще преминат при т.нар. доставчик от последна инстанция, при който цените са значително по-високи. Няма смисъл да плащате повече, изберете доставчик на електрическа енергия още днес!

Колко са доставчиците на електрическа енергия?

Според платформата на КЕВР са общо 30.

Трудно ще е да се направи избор. С какво "Гранд Енерджи Дистрибюшън" се намира пред конкурентите си?

С дългогодишния си опит и стотиците доволни клиенти. Много от най-големите компании в страната се довериха именно на нас! Работата с големи консуматори ни направи гъвкави и конкурентни и в привличането на малките семейни бизнеси и офиси в настоящето.

За да предпазим здравето на нашите клиенти и на нашите служители, въведохме и безконтактно сключване на договор. Всички уточнения по договора могат да се направят по мейла или по телефона, а финалните екземпляри да си разменим по куриер, изцяло за наша сметка. Всички фирми се напасваме да работим в "новото нормално" и използваме всичко, което новите технологии ни предоставят.