През 2020 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, събрани от Агенция "Митници", са в размер на над 9,160 млрд. лева (9 160.4 млн. лева), което превишава с 91.8 млн. лева (1.0%) планираното за годината, съобщи агенцията, която публикува своя отчет за 2020 г.

Приходите не успяват да достигнат нивата от 2019 г., но сравнено с плана за 2020 г. ДДС от внос е преизпълнен с 2%, митата с 12%, а изпълнението на акцизите е на 99,9% от планираното, отбелязват от агенцията.

Данните показват, че през изминалата година икономическата активност е била на сравнително високо ниво, което е позволило на отделни сектори да регистрират ръст от гледна точка на заплатените чрез Агенция "Митници" данъци.

Какви са постъпленията

През 2020 г. касовите постъпления от акциз са в размер на над 5,444 млрд лева ( 5 444.5 млн. лева). Ограниченото потребление на стоки като моторни горива и алкохолни продукти през периода се отразява в структурата на приходите от акциз като спадат относителните дялове на горива и алкохол (включително бира) и съответно нараства делът на приходите от акциз от тютюневи изделия. Спрямо предходната година, приходите от акциз на тютюневи изделия отчитат ръст от 1.5%, като количествата на обложените с акциз цигари нарастват с 0.9%, средните ставки на акциза при цигарите - с 0.2%, а количествата тютюн за пушене - с 11.5% при запазване на акцизната ставка, се казва в съобщението.

Постъпленията от ДДС при внос на стоки през 2020 г. са в размер на близо 3,5 млрд. (3 497.2 млн.) лева. Повишение на постъпленията на ДДС от внос спрямо предходната година се отчита при групите "Храни и напитки", "Инвестиционни стоки" и "Потребителски стоки". Понижение има при "Промишлени доставки", "Горива и смазочни материали" и "Транспортно оборудване". Влияние върху тях оказва кризата, причинена от Covid-19, включваща спад в цените на някои от основните суровини на международните пазари, понижаване на курса на долара и ограничения обем внесени стоки. Не на последно място, след въвеждането на възможност за отложено начисляване на ДДС за 2020 г., ефектът от прилагането на този режим е "отложен" ДДС при внос за над 1 млрд. лева (1 087.3 млн. лева).

През 2020 г. постъпленията от мита са 209.9 млн. лева. Ефект върху тях указват намалението на количествата внесени стоки, обложени със ставка на митото, различна от 0%. В същото време се наблюдава положителна тенденция на нарастване с 1,6% на осреднената статистическа стойност на килограм внесена стока.

На годишна база броят на обработените от Агенция "Митници" товарни пътни превозни средства се е увеличил с 5,66%, въпреки че поради ограничителните мерки в различните държави в някои месеци се отбелязва спад.

"Възстановяването от Covid-19 кризата ще бъде основна тема на 2021 г. не само за българските митници, но и за Световната митническа организация. Затова Международният ден на митниците - 26 януари е подходящ повод да обобщим свършеното и да си поставим задачи за следващия период, а целта е винаги активна и екипна работа в подкрепа на светлия бизнес и фиска", коментира директорът на Агенция "Митници" Георги Костов, цитиран в съобщението.