1544 лв. трябва да плати вече всеки, който желае да закупи една година трудов стаж от Националния осигурителен институт. Месечната вноска се вдига с близо 10 лв., а причината за поскъпването е повишаването на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Силвия Симеонова навършва възрастта за пенсиониране тази година. Липсват й обаче 4 години и половина стаж - времето, когато е работила като сервитьор в Гърция.

"Изчезнали са годините, няма ги, няма ги годините. Всички документи ги пазя, но годините ги няма. 4 години и 5 месеца трудов стаж със запазени всички документи и не, излиза бял лист, че въобще не съществувам", каза Силвия Симеонова пред БНТ.

Затова ще й се наложи да си купи стаж. Това през последните години става една от най-използваните услуги, които Националния осигурителен институт предлага.

"Предвидени са 2 възможности за закупуване на стаж. Първата, това е времето на обучение на лицата, които са завършили висше и полувисше образование, но за не повече от 5 години за срока на обучение. Втората възможност, това е, когато кандидатстват за пенсия за осигурителен стаж и възраст имат изискуемата се възраст, но пък нямат изискуемия се стаж", каза инспекторът Мария Стойчева.

От тази година цената на един месец трудов стаж вече е 128,70 лв. Плащането става по банков път, като изчислената сума трябва да бъде внесена накуп, след издаване на уведомително писмо за недостигащия стаж от Националния осигурителен институт.