Рейтинговата агенция “Стандарт енд Пуърс“  повиши от стабилна на позитивна перспективата пред дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на Япония, който за сега остава на ниво от “А+/А-1“, отбелязвайки, че по-добрият икономически растеж ще доведе и до подобрение на фискалното състояние на страната. Агенцията допълни, че кредитният рейтинг на Япония отразяваща солидната външна позиция на страната, разнообразната икономика, политическа стабилност и стабилната финансова система. “Стандарт енд Пуърс“ отбеляза, че докато външният търговски баланс на Япония е силен, то държавните финанси остават доста слаби и все още представляват значително ограничение за нейната кредитна репутация.